Privacy verklaring

Wij van Beneatly doen heel erg ons best om de wereld een stuk gezonder te maken. Wij willen net zo gezond omgaan met de gegevens die we van jou krijgen.

Wie zijn wij?

Beneatly is gevestigd op de Celsiusstraat 9 te Amsterdam. Je kan ons via de mail bereiken op hello@beneatly.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om onze producten goed te verkopen hebben we je gevraagd om je persoonsgegevens. Die hebben we nodig om je betaling te verwerken en om de producten goed bij je thuis te krijgen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres en adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beneatly wil geen gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@beneatly.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij willen jou graag onze producten op een goede manier verzenden en ook af en toe wat vertellen over nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor zijn rechtsgronden nodig.

Dat zijn de volgende: (i) jouw toestemming, bijvoorbeeld als je die hebt gegeven voor toezending van de nieuwsbrief (ii) in het kader van een overeenkomst, zoals wanneer je een bestelling plaatst, (iii) op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving en (iv) als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld voor het onderhouden van contact en om bij te houden waar jouw interesses liggen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat we in ieder geval persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer en -voor zakelijke klanten- ook nog gegevens zoals het KvK-nummer en het BTW-nummer zeven jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

We zijn zuinig op jouw persoonsgegevens en delen ze alleen met anderen als dat nodig is om ervoor te zorgen dat je je bestelling ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, het distributiecentrum.

We delen je persoonsgegevens niet met anderen voor advertentiedoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beneatly gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beneatly en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@beneatly.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beneatly wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beneatly neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello @beneatly.nl