ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR

Deze pagina geeft informatie over wie we zijn en de wettelijke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van deze site, www.beneatly.NL (hierna in deze algemene voorwaarden de “Site” genoemd). Deze site wordt beheerd door Beneatly, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Amsterdam) KvK 24400352

Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Celsiusstraat 9, 1097 pc Amsterdam, Nederland, en het BTW-nummer is NL002003869B7

Verwijzingen in deze algemene voorwaarden naar “wij”, “ons” of “onze” zijn verwijzingen naar Beneatly.

Onze contactgegevens zijn als volgt: hello@beneatly.nl

Door onze Site te gebruiken, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze Site niet gebruiken.

Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

INHOUD

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN
 2. REKENINGGEGEVENS
 3. EEN BESTELLING PLAATSEN
 4. PRIJZEN
 5. VERZENDLANDEN
 6. ANNULERINGEN, RETOUREN EN GARANTIES
 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
 8. VIRUSSEN
 9. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN
 10. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN
 1. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wij passen onze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Elke keer dat u onze Site wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in februari 2023.

2. ACCOUNTGEGEVENS

U moet de account aanmeldingsgegevens die u kunt kiezen (bijvoorbeeld account order nummer nummer, e-mailadres, wachtwoord) als onderdeel van onze beveiligingsprocedures als vertrouwelijk behandelen. U mag deze informatie niet aan derden bekendmaken.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw inloggegevens kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via de bovenstaande contactgegevens.

3. EEN BESTELLING PLAATSEN

Om te bestellen moet u inloggen met uw e-mailadres of accountnummer en uw wachtwoord. Als het uw eerste bestelling is, moet u zich registreren voor een account. Nadat u de producten die u wilt kopen aan uw winkelmandje heeft toegevoegd, kunt u doorgaan naar de kassa om uw bestelling te controleren. Vervolgens moet u de algemene voorwaarden accepteren, uw afleveradres kiezen en betalen.

Het aantal verkochte producten in één transactie of in meerdere transacties kan beperkt zijn. Er kunnen andere redenen zijn waarom producten niet kunnen worden verzonden (bijvoorbeeld omdat ze niet op voorraad zijn of als er een prijsfout wordt vastgesteld).

Afbeeldingen van producten zijn uitsluitend ter illustratie. We zorgen ervoor dat kleuren worden weergegeven, maar kunnen niet garanderen dat de weergave van een apparaat volledig nauwkeurig is. Producten kunnen enigszins afwijken van de weergegeven producten.

4. PRIJZEN

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de vermelde prijzen correct zijn, maar soms worden producten of diensten verkeerd geprijsd. Als dit gebeurt, worden de producten mogelijk niet verzonden of wordt uw bestelling na verzending geannuleerd. In dergelijke omstandigheden zullen wij u terugbetalen.

Houd er rekening mee dat de prijzen exclusief bezorging zijn. Voor informatie over de bezorging verwijzen wij u naar de laatste pagina van de betaling. Douanerechten en belastingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

5. VERZENDLANDEN

Deze site verzendt alleen naar de volgende landen: Nederland en België

Meer informatie over de bezorgkosten vindt u als u de totale betalingspagina ontvangt.

Klanten in de hele EU en EER kunnen op deze site bladeren en bestellen in overeenstemming met EU-verordening 2018/302 van 28 februari 2018 betreffende geoblocking, maar alleen voor verzending naar de landen bovenaan deze sectie. Deze site is alleen gericht op de landen waarnaar we verzenden, zoals hierboven vermeld. U kunt uw bestelling volgen nadat u uw e-mail heeft ontvangen waarin de verzending wordt bevestigd.

6. ANNULERINGEN, RETOUREN EN GARANTIES

Wij geven u 14 dagen de tijd om te beoordelen of uw aankoop naar wens is. Binnen deze termijn kunt u het product retourneren. U kunt het product, net zoals u dat in een winkel zou doen, van dichtbij bekijken en testen of het aan uw verwachtingen voldoet. Als u twijfelt of u uw product nog kunt wijzigen, neem dan contact met ons op via hello@beneatly.nl. Als u niet helemaal tevreden bent met het product, stuur het dan in de originele verpakking en ongebruikt naar ons terug met het retourformulier. Wij storten uw geld inclusief de oorspronkelijke bezorgkosten binnen 14 dagen terug. U hoeft alleen zelf de retourzending te betalen.

Op de producten van Beneatly zit 10 jaar garantie op productiefouten of materiaalfouten.

Wij adviseren u het factuurnummer bij uw ordernummer te bewaren, bij klachten kunnen wij deze met deze gegevens zo snel mogelijk afhandelen.

Heeft u een product gekocht en is er iets mis mee, neem dan contact op met hello@beneatly.nl zodat wij voor een passende oplossing kunnen zorgen.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, handelsmerkrechten, knowhow, morele rechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal en de inhoud (inclusief bijvoorbeeld handelsmerken, logo’s, tekst, afbeeldingen, webpagina’s, geluid, software , softwarecode, interfaces, websitestructuur en video’s) in en op deze site zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons, Beneatly, tenzij anders aangegeven.

Uw gebruik van de Site en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten, onze andere exclusieve rechten of de rechten van derden op de Site of de inhoud ervan. U mag geen materiaal of inhoud op of op deze Site gebruiken voor enig ander doel dan het doel waarvoor het door ons aan u beschikbaar is gesteld zonder eerst een schriftelijke licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u op uw eigen website een link naar de startpagina van deze site wilt plaatsen, kunt u ons schrijven op hello@beneatly.nl en kunnen wij u toestaan ​​een dergelijke link te maken. Als we dit toestaan, gebeurt dit op grond van het feit dat u geen enkel recht, titel of belang in de inhoud of het materiaal verkrijgt en kunnen we bepaalde voorwaarden opleggen (bijvoorbeeld dat links eerlijk en legaal moeten zijn; ze mogen de website niet beschadigen of overnemen voordeel van onze reputatie; en mag geen enkele associatie met of goedkeuring door ons suggereren).

Deze site mag niet in een frame op een andere site worden geplaatst, noch mag er een link naar een ander deel ervan worden gemaakt.

Wij behouden ons het recht voor om koppelingsrechten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

8. VIRUSSEN

Wij doen, net als andere detailhandelaren, redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze site (inclusief alle inhoud erop en elke website die toegankelijk is) vrij is van virussen, bugs en andere kwaadaardige of schadelijke inhoud, maar we kunnen dit niet garanderen of dat uw computer of andere apparaat zal niet beschadigd raken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt (inclusief antivirussoftware) om deze site veilig te gebruiken en om alles uit te sluiten dat uw computer of ander apparaat kan beschadigen.

Tenzij door de toepasselijke wetgeving vereust, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade geleden als gevolg van virussen, bugs of andere kwaadaardige of schadelijke inhoud waartoe toegang kan worden verkregen vanaf of via deze Site.

U mag deze Site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot deze Site, de server waarop deze Site is opgeslagen of enige server, computer of database die met deze Site is verbonden. U mag deze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. We kunnen elke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en met hen samenwerken door uw identiteit bekend te maken. In geval van inbreuk vervalt uw recht om deze Site te gebruiken onmiddellijk.

9. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

Het is belangrijk dat u begrijpt hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Daarom adviseren wij u ten zeerste onze Privacyverklaring te lezen, die de volgende informatie bevat:

 • Wie verzamelt persoonlijke gegevens?
 • Hoe de wet u beschermt
 • Met wie wij uw gegevens delen
 • Jouw rechten
 • Worden mijn gegevens buiten de EU verzonden?
 • Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 • Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om mijn gegevens te beschermen?
 • Wat moet ik weten over gegevens die door sociale netwerken worden verzameld?
 • Worden er gegevens verzameld over minderjarigen jonger dan 16 jaar?
 • Marketing
 • Cookies, tags & trackers
 • Wie is de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?
 • Wijzigingen in de Kennisgeving

Onze Privacyverklaring maakt geen deel uit van deze algemene voorwaarden. Als we hierin wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de kennisgeving op deze site bij te werken.

10. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden tussen u en ons en geen enkele andere persoon heeft het recht om deze algemene voorwaarden af ​​te dwingen.

Op deze voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing. Een minnelijke schikking via een ombudsmansysteem zal worden overwogen voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Indien er geen oplossing wordt bereikt, heeft de Nederlandse rechter niet-exclusieve jurisdictie om van eventuele geschillen kennis te nemen. Deze bepaling ontneemt de EU/EER-consumenten echter niet hun wettelijke rechten.

Deze site is alleen gericht op mensen die woonachtig zijn in de landen waarnaar wij verzenden, zoals vermeld in sectie 5 hierboven. Wij zijn niet aansprakelijk voor overtreding van wetten in landen waar we niet naar verzenden.